Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
1397/SGDĐT-CTHSSV-PC So Giao duc Công văn Hoat dong GDNGLL Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017
14/09/2016
1338/SGDĐT-CTHSSV-PC So Giao duc Công văn Hoat dong GDNGLL Triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông, tuyên truyền các qui định về vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới ...
08/09/2016
116/2016/ND-CP Chính phủ Nghị định Linh vuc Tai chinh - Ke toan Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
18/07/2016
1649/QĐ-UBND UBND huyen Quyết định Phổ cập Giáo dục QĐ Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ huyện Nông Sơn
15/07/2016
01/KH-BCĐ UBND huyen Quyết định Phổ cập Giáo dục Kế hoạch thực hiện PCGD-XMC năm 2016
15/07/2016
787/HD-SNV UBND tinh Hướng dẫn Công nghệ thông tin HD xét thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam
20/06/2016
07/2016/TT-BGDĐT Bộ GDĐT Thông tư Phổ cập Giáo dục Quy định về điều kiện đảm bảo nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
22/03/2016
35/2015/TT-BGDĐT Cac Bo - Ban nganh Trung uong Thông tư Thi dua - Khen thuong Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục
31/12/2015
32 /2015/QĐ-UBND UBND tinh Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11/11/2015
27/HD-TĐKT UBND huyen Hướng dẫn Thi dua - Khen thuong Hướng dẫn tổ chức hoạt động, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua của huyện
19/10/2015
25/2005/QĐ-BGD&ĐT Cac Bo - Ban nganh Trung uong Quyết định Thi dua - Khen thuong Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
29/08/2015
01/2015/QĐ-UBND UBND huyen Quyết định Thi dua - Khen thuong Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
09/07/2015
49/2014/QĐ-UBND UBND tinh Quyết định Thi dua - Khen thuong Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng
31/12/2014
27/2014/TT-BNV Chính phủ Thông tư Thi dua - Khen thuong Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010....
29/08/2014
65/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi dua - Khen thuong Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
01/07/2014
20/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Phổ cập Giáo dục Nghị định về Phổ cập giáo dục xóa mù chữ
24/03/2014
39/2013/QH13 Chính phủ Quyết định Thi dua - Khen thuong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng.
16/11/2013
42/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi dua - Khen thuong QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
15/04/2010

ĐIỀU HÀNH

BANNER LIÊN KẾT


Đọc báo online


máy hút mùi bosch| máy hút mùi teka
may say quan ao bosch, may say quan ao

Dự báo thời tiết

Nông Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NÔNG SƠN
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3505 606
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)